HEMICOLECTOMIE RECHTS:

 

Indicaties

-         Kanker

-         Ischemie

-         Diverticulose/diverticulitis

-         Bloeding

 

Noodzakelijke stappen tijdens de operatie

1.    Mediane of dwarse incisie

2.    Exploratie abdomen op metastasering

3.    Incideren van de omslagplooi (lijn van Toldt) om het colon te mobiliseren

4.    Identificeren en sparen van ureter en duodenum

5.    Doornemen van het colon distaal en proximaal

6.    Ligeren van de mesenteriaalvaten (rechter tak van art. colica media/ zn art. colica media)

7.    Verwijderen van het preparaat (eventueel markeren proximaal en/of distaal)

8.    Aanleggen anastomose (handgelegd/gestapeld) en controleren hiervan

9.    Sluiten abdomen

 

Specifieke complicaties

-         Ureterletsel

-         Duodenumletsel

-         Lekkage van de anastomose

 

Voorbeeld operatieverslag

Operatie indicatie: Carcinoom/ischemie/diverticulitis/bloeding van het colon ascendens.

Operatie: Plaatsing epiduraalcatheter door anesthesist. Patiënt in rugligging onder algehele anesthesie. Plaatsing CAD en neus-maag sonde. Preoperatief werd antibiotica gegeven.

Joderen en steriel afdekken.

Met het mes incideren van de huid in de mediaanlijn vanaf xiphoid tot onder de navel. Diathermisch doornemen subcutaan weefsel tot op linea alba. Incideren van de linea alba en openen van het peritoneum.

Instellen buikwandse spreider. Inspectie van het abdomen laat geen aanwijzingen voor metastasering zien. Behoudens een tumor net distaal van het coecum worden geen andere afwijkingen gevonden. De tumor meet 5 cm in doorsnede en ligt los van de omgeving. Inspectie van de dunne darm laat geen afwijkingen zien. Positioneren van de dunne darm in de linker buikhelft met behulp van vochtige gazen. Diathermisch mobiliseren van het colon ascendens langs de lijn van Toldt, beginnend bij het coecum tot en met de flexura hepatica. De ureter werd geïdentificeerd en gespaard. Het duodenum wordt eveneens geïdentificeerd en gespaard. Na het bepalen van de transsectieplaats proximaal en distaal wordt het distale ileum en het colon met de stapler doorgenomen. De staplerplaatsen worden gecontroleerd op bloedingen en zijn intact. De arteria ileocolica wordt geïdentificeerd, op klemmen doorgenomen en geligeerd met Vicryl 3-0. Vervolgens op identieke wijze doornemen van de rechter tak van de arteria colica media. Het mesenterium wordt zo centraal mogelijk op klemmen doorgenomen en onderbonden met Vicryl 3-0. Het preparaat wordt verwijderd, gemarkeerd en opgestuurd voor PA. Controle op hemostase. Beide uiteinden van de darm zijn vitaal. Gezien de ligging wordt besloten tot het aanleggen van een side-to-side anastomose (end-to-end, side-to-end etc.). Antimesenteriaal in de lengte openen van beide darmen, beginnend op 2 cm van het uiteinde. Met PDS 3-0 worden de darmen geanastomoseerd. Bij controle van de naad is deze intact en laat een goede doorgankelijkheid zien. Er is geen tractie op de naad. Nogmaals controle op hemostase. Repositie van de darmen in de buik. De fascie wordt gesloten met een PDS loop, de huid wordt intracutaan met Monocryl 3-0 gesloten.

De patiënt heeft de operatie goed doorstaan en verlaat de operatiekamer in stabiele conditie.

 

HOME